ASG Accounting
 
 
„Ей Ес Джи Акаунтинг“ ЕООД е специализирано дружество за счетоводни услуги, като предлага счетоводни решения за перфектна защита на интересите на клиентите. Прецизно счетоводно отчитане, вярно и точно представяне на финансовите резултати и правилно данъчно облагане са задължителна част от успеха на всяка компания. „Ей Ес Джи Акаунтинг“ ЕООД предоставя професионално счетоводно обслужване, свързано с обработка и съхранение на документация, следене за коректно данъчно облагане, социално и здравно осигуряване съобразно законовите изисквания, обвързано с уникалните инвестиционни и финансови потребности на нашите клиенти и дългосрочната им стратегия за развитие. Нашите експерти осигуряват представителство пред всички държавни и финансови институции. Дейността на „Ей Ес Джи Акаунтинг“ ЕООД е съобразена с най-новите изисквания на действащото в момента законодателство в областта на счетоводството, данъците и осигуряването.
 
       
Ние осигуряваме

Данъчна защита
Счетоводни консултации
Оперативно счетоводно обслужване
Обработка на заплати и ТРЗ обслужване
Годишно приключване
Месечни отчети според изискванията на собственика и мениджмънта
Регистрация на фирми
Административни услуги
Други услуги
Актуално

Партньори

ADVANCE SERVICE GROUP
LAW COMPANY - TSANEV & IVANOVA
ASG SECURITY
ASG COLLECTION
ASG PROJECT MANAGEMENT
 
Начало | За нас | Услуги | Партньори | Кариери | Контакти
© 2015 ASGAccounting.bg